2019 Yükseköğretim Kontenjanlarına İlişkin Açıklama

Bu sene “bir ilk olarak” kontenjanların belirlenmesinde katılımcı bir anlayışla “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”nun görüşlerinin de dikkate alınarak oluşturulduğu kontenjanlara ilişkin YÖK açıklama yaptı.

2019 yılı Kontenjanları Belirlenirken İlk Kez Dış Paydaşların da Görüşleri Alındı. Yeni YÖK’ün başlatmış olduğu “yetki paylaşımı” sürecinde yine YÖK’ün girişimi ile yasal bir zemine kavuşan “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”bu sene çizdiği çerçeve ve sunduğu önerilerile sonuç üretmeye başladı.

Diğer bir ifade ile Yeni YÖK’ün bir projesi daha artık uygulamaya geçti.Bu sene “bir ilk olarak”kontenjanların belirlenmesinde katılımcı bir anlayışla “Yükseköğretim EğitimProgramları Danışma Kurulu”nun görüşleri de dikkate alındı.

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nda Kamu ve Özel Sektör Temsilcileri de Bulunuyor…

YÖK bünyesinde oluşturulan bu Kurul’da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcileri de bulunuyor. Kurul’da ülkemizin insangücü ihtiyaç analizleri, talepler, teklifler ve TÜİK yetkililerince sunulan veriler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; ülkemizin insan gücü ihtiyaç projeksiyonlarının incelenerek mezun-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik istihdam odaklı yaklaşımların tartışıldığı Kurul’da,bu yıl kontenjan artışı konusu genel çerçevede değerlendirildi, bir bakış açısı oluşturuldu ve özellikle “Öğretmenlik ve Sağlık alanındaki programlar”ile ilgili kontenjan değerlendirilmeleri yapıldı.

Önümüzdeki sene bu yaklaşım diğer programlar için de “genişleyerek devam edecek”ve Kurul’un kontenjan belirlemedeki rolü daha belirgin olacaktır. Bunun dışında; Yükseköğretim programlarının kontenjanlarının belirlenmesinde programdaki öğretim üyesi/elemanı sayıları, doluluk oranı gibi parametreler de dikkate alındı ve rasyonel bir planlama yapıldı. Diğer taraftan “veriye dayalı yönetim yaklaşımı” ile YÖK tarafından ilk kez hazırlanan “2018-YKS Yükseköğretime Geçişte İl -Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği” raporunda il ve bölge bazında yükseköğretime geçiş dinamikleri incelendi, öğrencilerden gelen geri dönüşler de dikkate alındı.

 

AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.