ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ RESMİ OLARAK DERSE GİREBİLİR Mİ?

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ RESMİ OLARAK DERSE GİREBİLİR Mİ?

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN GÖREV TANIMINDAKİ BAZI UCU AÇIK İFADELER, ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DERS VERİP VERMEME KONUSUNDA BİR DÜZENLEME YAPILMASINI GEREKLİ KILMIŞTIR.

2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrasında; “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır” şeklindeki görev tanımı bazı öğretim üyeleri veya yönetimler tarafından suiistimal edilmekteydi. YÖK bu konuda üniversitelere 2010 yılında derslere öğretim üyelerinin bizzat kendileri girmeleri yönünde bir yazı göndermiştir.

Dolayısıyla daha önceki dönemlerde Araştırma Görevlilerinin başka bir öğretim üyesinin dersine girmesi ve bu hususun suiistimal edilmesi yasaklanmıştı.

Bunun yanında yeterli öğretim üyesinin olmadığı bölümlerde araştırma görevlilerinin gönüllü olarak derse girmeleri dahi şikayet konusu olmaktaydı.

Araştırma görevlilerinin baskı ile yada kendi rızaları ile derse girip girmeme konusu tartışmalara neden olduğundan bu konuda yasal bir düzenleme zorunlu hale gelmişti.

Son yapılan düzenleme ile birlikte doktorasını bitiren araştırma görevlilerinin resmi olarak kendi derslerine girmeleri yasallaşmıştır.

2547 sayılı kanunun 36.maddesinde değişiklik yapılarak (Değişik üçüncü fıkra: 22/2/2018-7100/8  md) araştırma görevlilerinin yasal olarak derse girmesi ve ek ders ücreti alabilmelerinin önü açılmıştır. Maddede daha önce sadece öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin derse gireceği ifade edilirken yapılan değişiklikle madde şu şekilde genişletilmiştir.

Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde,  eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma  görevlilerine  talepleri  üzerine  ve üniversite  yönetim  kurulunun  uygun  görmesi halinde ders görevi verilebilir

Bu değişikliğe göre doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri talepleri ve yönetim kurulunun uygun görmesi halinde resmi olarak derse girebileceklerdir.

Bu yazının tüm hakları ogretimelemanlari.com‘a aittir. Yazının herhangi bir platformda paylaşılması halinde referans gösterilmesi zorunludur. Referans gösterilmeden paylaşılan yazılar hakkında yasal takip başlatılır ©

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.