İİBF’LERDE BÖLÜMLER KAPANIYOR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNDE BÖLÜMLER KAPANIYOR…

ÖSYM tarafından yayımlanan 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre özellikle Türkiye’nin iç ve doğu bölgelerinde yer alan üniversitelerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ait iktisat ve işletme gibi bölümlerin öğrenci alımlarına son verildiği göze çarpmaktadır. Son 2-3 sendedir öğrenci alımında oldukça problem yaşayan bu bölümlerin 2019 yılı ile birlikte öğrenci alımının tamamen sona ermesi bu bölümlere ilişkin YÖK’ün yeni bir politika geliştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

YÖK’ÜN YENİ BİR POLİTİKA GELİŞTİRMESİ GEREKMEKTEDİR

YÖK, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ilişkin uygulayacağı politikaları mutlaka gözden geçirip revize etmelidir. Ayrıca uygulamaya geçireceği politikaları üniversitelerle ve kamuoyu ile paylaşmaldır. Çünkü Türkiye’de nerdeyse her üniversitede en az bir İİBF bulunmakta hatta bazı üniversitelerde bu sayı ikiye çıkabilmektedir.

BATI İLLERİNDE VE AÖF’DE KONTENJAN SINIRLAMASI YAPILABİLİR Mİ?

YÖK eğer İİBF bölümlerine ilişkin bir sınırlamaya gidecekse burada istihdam edilen akademisyenlerin atıl durumda kalmaması ve akademik olarak verimliliklerini sağlamak adına alternatif politikilar geliştirmeldir. Son dönemde sayıştay öğrencisi olmayan bölümlerde kamu israfının söz konusu olduğunu raporlaştırmıştır. Dolayısıyla özellikle İİBF özelinde kamunun zarara uğramamsı ve yapılan yatırımların atıl kalmaması için YÖK, tüm Türkiye’deki üniversite kontenjanlarını dikkate alarak gerekirse batı illerinde kontenjan sınırlamasına gitmelidir. Ayrıca Türkiye’de bazı üniversitelerde uygulanan açıköğretim sistemi özellikle iktisat işletme gibi bölümlerin örgün olarak tercih edilmesini engellemektedir.

İİBF MEZUNLARININ İSTİHDAM POLİTİKASI YETERSİZ

İİBF mezunlarının istihdam sorunları ise bu fakültede yer alan bölümlerin bilinçli olarak tercih edilmemesine de neden olmaktadır. Dolayısıyla İİBF mezunlarına ilişkin yeni bir istihdam politikası geliştirilmeli ve yeni açılan bir çok üniversiteye yapılan fiziki ve beşeri yatırımların israf olmasının önüne geçilmeldir.

İİBF BÖLÜMLERİ SPESİFİK ALANLAR HALİNE GETİRİLEBİLİR

İİBF’den mezun olan öğrenciler genel olarak nerede istihdam edileceklerine dair bilgi sahibi değildir. Çünkü bu bölümlerden mezun olanlar teorik olarak kamu ve özel sektörün nerdeyse her alanında istihdam edilebilmektedir. Öyleyse neden İİBF mezunları işsiz kalmaktadır?

Bunun en önemli nedeni bölümlerdeki mesleki becerinin ve spesifik bir mesleki yeterliliğin oluşmayışıdır. Örneğin iktisat bölümünden mezun olan bir öğrenci teorik olarak ekonomist ünvanı alırken mesleki olarak herhangi bir beceri sahibi olamamaktadır. Çünkü bir tornacı gibi belirli alana yönelik becerisi söz konusu değildir. Dolayısıyla ikisat bölümünden mezun olan bir öğrencinin örneğin bankada çalışacaksa kamu ve özel sektör bankalarına ilişkin spesifik uygulama dersleri alması ve bankalar tarafından istenilen aday olması gerekmektedir. Bu anlamda İİBF bölümlerinde verilen derslerin revize edilmesi, uygulamaya yönelik derslerin artırılması ve bölümlerin spesifik alanlara yönelmesi istihdam açısından önem arz etmektedir.

Bu anlamda YÖK, örneğin iktisat bölümü öğrenci alamayan Gümüşhane ve Bayburt Üniversitelerinin birinde  bankacılık ağırlıklı uygulama derslerini diğerinde dış ticaret ağırlıklı uygulama derslerini artırarak hem üniversitelerin bu bölümünün tercih edilemsini sağlayabilir hem de mezun olan öğrencilerin belirli alanlarda uzmanlaşmasını sağlayarak istihdam olanaklarını artırabilir.

 

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.