TR Dizin’de Dizinlenen Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi

Doçentlik kriterlerinde yapılan son değişiklikle birlikte öğretim elemanları eserlerinin TR Dizinde (TÜBİTAK/ULAKBİM) taranan dergilerde yayınlanmasını tercih etmektedirler. Dolayısıyla TR Dizinde taranan dergilere olan ilgi oldukça artmıştır.  Eserlerini TR Dizin’de taranan dergilere göndermek isteyen öğretim elemanları için 2017 yılı Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında TR Dizin dergi listesi şu şekildedir;

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi (TR Dizin/TÜBİTAK/ULAKBİM)

No Dergi Adı ISSN
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1303-0493
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2148-0494
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1303-0035
4 Adalya 1301-2746
5 ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi 2146-4936
6 Addicta: The Turkish Journal on Addictions 2148-7286
7 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi 2149-2727
8 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-9196
9 Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR) 2147-9100
10 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2149-4894
11 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 2147-1037
12 AJIT-e: Bilişim Teknolojileri 1309-1581
13 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 1309-3762
14 Akademik Hassasiyetler 2148-5933
15 Akademik İncelemeler Dergisi 1306-7885
16 Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 1309-0682
17 Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-9975
18 Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 2146-4812
19 Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 1304-3846
20 Alevilik Araştırmaları Dergisi 2146-4421
21 All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace 2146-7757
22 Alman Dili ve Edebiyatı / Studien zur deutschen Sprache und Literatur 1303-9407
23 Alternatif Politika 1309-0593
24 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2147-7256
25 Amme İdaresi Dergisi 1300-1795
26 Ana Dili Eğitimi Dergisi 2147-6020
27 Anadolu 0570-0116
28 Anadolu Journal of Educational Sciences International 2146-4014
29 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1303-0876
30 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 1300-4220
31 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2147-7655
32 Ankara Araştırmaları Dergisi 2147-8724
33 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 1303-2518
34 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 1301-3718
35 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 1304-7639
36 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-0522
37 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2148-7219
38 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 0378-2921
39 Antropoloji 0378-2891
40 Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi 2146-5711
41 Arkeoloji Dergisi 1300-5685
42 Arkeoloji ve Sanat 1300-4514
43 Art-e Sanat Dergisi 1308-2698
44 Art-Sanat 2148-3582
45 Askeri Tarih Araştırmaları 1303-9342
46 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 1011-727X
47 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 1300-9206
48 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1300-4646
49 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1304-4990
50 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 1300-9052
51 Atatürk Yolu Dergisi 1303-5290
52 Avrasya Etüdleri 1300-1604
53 Avrasya Terim Dergisi 2147-7507
54 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 2147-2610
55 AYNA Klinik Psikoloji Dergisi 2148-4376
56 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1301-5265
57 Bankacılar Dergisi 1300-0217
58 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1308-7177
59 Başkent University Journal of Education 2148-3485
60 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 1307-1076
61 Belgi Dergisi 2146-4456
62 Belleten 0041-4255
63 Beykoz Akademi Dergisi 2147-8082
64 Beytulhikme An International Journal of Philosophy 1303-8303
65 Bilge Strateji 1309-212X
66 Bilgi Dünyası 2148-354X
67 Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 1301-0549
68 Bilimname: Düşünce Platformu 1304-1878
69 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2147-0774
70 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1309-6672
71 Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies 1300-9583
72 Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2146-7846
73 Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2148-3728
74 Business and Management Studies: An International Journal 2148-2586
75 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları 1300-0756
76 Çağdaş Yerel Yönetimler 1300-1825
77 Çalışma ve Toplum 1305-2837
78 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 2148-0877
79 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-5549
80 Cedrus: Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Dergisi 2147-8058
81 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1304-4796
82 Central Bank Review 1303-0701
83 Çeviribilim ve Uygulamaları 1301-4145
84 Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 2149-0678
85 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1301-3904
86 Coğrafi Bilimler Dergisi 1303-5851
87 Colloquium Anatolicum 1303-8486
88 Contemporary Educational Technology 1309-517X
89 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1302-9967
90 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-3670
91 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 2528-9861
92 Cumhuriyet İnternational Journal of Education 2147-1606
93 Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 1305-1458
94 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1303-1279
95 Current Research in Social Sciences 2149-1488
96 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-6219
97 Dil Araştırmaları 1307-7821
98 Dil Dergisi 1300-3542
99 Dil ve Edebiyat Araştırmaları 1308-5069
100 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 0378-2905
101 Dilbilim Araştırmaları Dergisi 1300-8552
102 Dinbilimleri Akademik Araşırma Dergisi 1303-9199
103 Dini Araştırmalar 1301-966x
104 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1308-6553
105 Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 1302-7956
106 DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik 2148-1482
107 Diyanet İlmi Dergi 1300-8498
108 Doğuş Üniversitesi Dergisi 1302-6739
109 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 1308-9161
110 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-504X
111 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-3344
112 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 1303-0027
113 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1302-3284
114 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1302-1842
115 Ege Akademik Bakış 1303-099X
116 Ege Eğitim Dergisi 1307-4474
117 Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Dergisi 2146-7765
118 Eğitim Bilim Toplum 1303-9202
119 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 2147-1908
120 Eğitim ve Bilim 1300-1337
121 Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 1309-8659
122 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 2148-2624
123 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 1309-6575
124 EKEV Akademi Dergisi 1301-6229
125 Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1306-2174
126 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 1304-0278
127 EMakalat Mezhep Araştırmaları Dergisi 1309-5803
128 Emek Araştırmaları Dergisi 1305-6182
129 Erciyes İletişim Dergisi 1308-3198
130 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1301-3688
131 Erdem 1010-867X
132 Ermeni Araştırmaları Dergisi 1303-068X
133 Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 2148-7510
134 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 1306-6730
135 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1302-9703
136 Eurasian Journal of Applied Linguistics 2149-1135
137 Felsefe Dünyası 1301-0875
138 Felsefi Düşün – Akademik Felsefe Dergisi 2148-0958
139 Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 1307-7112
140 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 1309-1123
141 Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1304-639X
142 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9702
143 FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 1306-9535
144 Folklor/Edebiyat 1300-7491
145 Frankofoni 1016-4537
146 FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi 2147-3153
147 Gazi Akademik Bakış 1307-9778
148 Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 1301-9058
149 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1307-914X
150 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-2024
151 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1303-0094
152 Gençlik Araştırmaları Dergisi 2147-8473
153 Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi 2147-5792
154 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2146-3301
155 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 1309-7423
156 Güvenlik Bilimleri Dergisi 2147-2912
157 Güvenlik Stratejileri Dergisi 1305-4740
158 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 1302-9282
159 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1301-5737
160 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-5340
161 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1301-8752
162 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 1305-5992
163 History Studies 1309-4688
164 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-7757
165 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-5107
166 ICONARP International Journal of Architecture and Planning 2147-9380
167 İdealkent 1307-9905
168 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2147-5717
169 İktisat Dergisi 1302-3535
170 Ilahiyat Studies 1309-1786
171 İlâhiyât Tetkikleri Dergisi 2458-7508
172 İleti-ş-im 1305-2411
173 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2147-4524
174 İlköğretim Online (elektronik) 1305-3515
175 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-2899
176 İnsan & Toplum 2146-7099
177 İnsan Hakları Yıllığı 1016-7617
178 İnsan ve İnsan 2148-7537
179 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2147-1185
180 International Journal of Assessment Tools in Education 2148-7456
181 International Journal of Early Childhood Special Education 1308-5581
182 International Journal of Kurdish Studies 2149-2751
183 IOJET 2148-225X
184 İş Ahlakı Dergisi 1308-4070
185 İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 2148-9874
186 İş ve İnsan Dergisi 2148-967X
187 İslâm Araştırmaları Dergisi 1301-3289
188 İslami Araştırmalar 1304-6810
189 İslami İlimler Dergisi 1306-7044
190 İşletme Araştırmaları Dergisi 1309-0712
191 İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (yeni adı: Business and Economics Research Journal 2619-9491) 1309-2448
192 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2148-4287
193 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1303-5495
194 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 1015-2091
195 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-5746
196 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 1302-633X
197 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1303-1260
198 Journal of American Studies of Turkey 1300-6606
199 Journal of Education and Future 2146-8249
200 Journal of Eta Maritime Science 2147-2955
201 Journal of Language and Linguistic Studies 1305-578X
202 Journal of Mosaic Research 1309-047X
203 Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2147-8775
204 Journal of Yasar University 1305-970X
205 KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi 2149-4878
206 Kader 2602-2710
207 KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 1309-2030
208 Kadın/Woman 2000 1302-9916
209 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1309-4289
210 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1307-5500
211 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2149-2786
212 Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi 2146-5606
213 Karadeniz İncelemeleri Dergisi 2146-4642
214 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 1309-081X
215 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 2146-3727
216 Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 1300-8811
217 Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 1303-4251
218 Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 1300-2864
219 Kültür ve İletişim 1301-7241
220 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1300-4832
221 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 1308-1659
222 Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi 1303-3387
223 Mali Çözüm 1303-5444
224 Maliye Dergisi 1300-3623
225 Maliye Finans Yazıları 1308-6014
226 Manas Journal of Social Studies 1624-7215
227 Marife Dini Araştırmalar Dergisi 1303-0671
228 Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik) 1303-2429
229 Marmara İletişim Dergisi 1300-4050
230 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 1300-8889
231 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2149-1844
232 Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 2147-6934
233 Mavi Atlas 2148-5232
234 Megaron Dergisi 1309-6915
235 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik) 1302-8944
236 Memleket Siyaset Yönetim 1306-8202
237 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1305-5429
238 Milli Eğitim 1302-5600
239 Milli Folklor Dergisi 1300-3984
240 Moment Dergi 2148-970X
241 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 1308-4445
242 MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi 1309-4815
243 Muhafazakar Düşünce Dergisi 1304-8864
244 Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 2564-7164
245 Muhasebe ve Denetime Bakış 1307-6639
246 Muhasebe ve Finansman Dergisi 2146-3042
247 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1308-3740
248 Mukaddime 1309-6087
249 Mülkiye 1305-9971
250 NAZARİYAT İslâm Felsefe Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 2148-8088
251 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik) 1307-6086
252 Novitas-Royal (elektronik) 1307-4733
253 Nüsha 1303-0752
254 ODTÜ Gelişme Dergisi 1010-9935
255 OLBA Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi 1301-7667
256 Ombudsman Akademik 2148-256X
257 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1300-302X
258 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1300-3003
259 ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi 1300-0845
260 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2148-4228
261 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2528-9527
262 Osmanlı Araştırmaları 0255-0636
263 Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi 2148-5704
264 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 1019-469X
265 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1308-2922
266 Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 1309-243X
267 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2146-0655
268 Planlama 1300-7319
269 Praksis 1302-8618
270 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 1309-0658
271 Review of International Geographical Education Online 2146-0353
272 RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2148-7782
273 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2146-9806
274 Sakarya University Journal of Education 2146-7455
275 Sanat & Tasarım Dergisi 2146-7692
276 Sanat Tarihi Dergisi 1300-5707
277 Sanat Tarihi Yıllığı 0579-4080
278 Sanat ve Tasarım Dergisi 2149-6595
279 Sanat Yazıları 1300-6665
280 Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 1308-9633
281 Savunma Bilimleri Dergisi 1303-6831
282 Sayıştay Dergisi 1300-1981
283 Selçuk İletişim 2148-2942
284 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2458-908X
285 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1302-1796
286 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 2564-7458
287 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2458-9071
288 Seleucia 2148-4120
289 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 1304-7590
290 sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi 1309-5838
291 Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 1306-732X
292 Sosyal Güvence 2146-5649
293 Sosyal Güvence Dergisi 2146-5649
294 Sosyal Güvenlik Dergisi 2146-4839
295 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 2148-9424
296 Sosyoekonomi 1305-5577
297 Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 2148-9947
298 Sosyoloji Dergisi 1304-2998
299 Sosyoloji Konferansları 1304-0243
300 Spiritual Psychology and Counseling 2458-9675
301 Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi 1300-3119
302 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 1309-5110
303 Spormetre 1304-284X
304 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9435
305 T Ü B A – A R: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 1301-8566
306 Tarih Araştırmaları Dergisi 1015-1826
307 Tarih Dergisi 1015-1818
308 Tarih İncelemeleri Dergisi 0257-4152
309 Tarih Okulu Dergisi 1308-5298
310 Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 1308-545X
311 Tarım Ekonomisi Dergisi 1303-0183
312 Tasarım+Kuram 1302-2636
313 TESAM Akademi 2148-2462
314 The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 2146-5193
315 Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi 2149-309X
316 TİSK Akademi 1306-6757
317 Toplum ve Hekim 1300-4387
318 Toplum ve Sosyal Hizmet 2147-3374
319 Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi 2147-1371
320 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1309-7660
321 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2146-071X
322 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1305-7766
323 TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 1304-2440
324 Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 1309-6362
325 Turizm Akademik Dergisi 1302-5759
326 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 1309-4653
327 Türk Coğrafya Dergisi 1302-5856
328 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 1301-2045
329 Türk İdare Dergisi 1300-3216
330 Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 1306-4223
331 Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 1302-4787
332 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 1306-8253
333 Türk Kütüphaneciliği 1300-0039
334 Türk Psikoloji Dergisi 1300-4433
335 Türk Psikoloji Yazıları 1301-9961
336 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 1302-1370
337 Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 2147-5652
338 Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi 2146-3832
339 Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları 1302-6011
340 Turkish History Education Journal 2147-4516
341 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 1309-6591
342 Turkish Studies (elektronik) 1308-2140
343 Türkiyat Mecmuası 0085-7432
344 Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi 2146-8982
345 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 1301-370X
346 TYB Akademi 2146-1759
347 Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 2148-1237
348 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1301-3416
349 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1302-2423
350 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-3394
351 Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 2146-1961
352 Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi Dergisi 2146-3638
353 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1307-9832
354 Uluslararası İlişkiler 1304-7310
355 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 2147-0146
356 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 2147-9208
357 Usul İslam Araştırmaları 1305-2632
358 Vakıflar Dergisi 1011-7474
359 Vergi Dünyası Dergisi 1300-851X
360 Vergi Raporu 1303-6920
361 Vergi Sorunları Dergisi 1300-8951
362 Verimlilik Dergisi 1013-1388
363 Yaratıcı Drama Dergisi 1305-8177
364 Yaşadıkça Eğitim Dergisi 1300-1272
365 YEDİ 1307-9840
366 Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi 1309-565X
367 Yönetim Bilimleri Dergisi 1304-5318
368 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2148- 029X
369 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-0064
370 Yükseköğretim Dergisi 2146-796X
371 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2146-5959
372 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1305-2020

 

NOT: BAZI DERGİLER TR DİZİNDEN ÇIKARILMIŞ OLABİLİR. DOLAYISIYLA AKADEMİSYENLERİN DERGİ SAYFASINDAN YADA TÜBİTAK/ULAKBİM SAYFASINDAN DERGİYİ KONTROL ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.