TR Dizin’de Dizinlenen Tıp Veri Tabanı Dergi Listesi

Doçentlik kriterlerinde yapılan son değişiklikle birlikte öğretim elemanları eserlerinin TR Dizinde (TÜBİTAK/ULAKBİM) taranan dergilerde yayınlanmasını tercih etmektedirler. Dolayısıyla TR Dizinde taranan dergilere olan ilgi oldukça artmıştır.  Eserlerini TR Dizin’de taranan dergilere göndermek isteyen öğretim elemanları için 2017 yılı Tıp alanında TR Dizin dergi listesi şu şekildedir;

Tıp Veri Tabanı Dergi Listesi (TR Dizin/TÜBİTAK/ULAKBİM)

No Dergi Adı ISSN
1 7tepe Klinik 2458-9586
2 Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi 1309-470X
3 Acta Medica Anatolia 2148-2357
4 Acta Odontologica Turcica 2147-690X
5 Acta Oncologica Turcica 0304-596X
6 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 1017-995X
7 Adli Tıp Bülteni 1300-865X
8 Ağrı 1300-0012
9 Akademik Gastroenteroloji Dergisi 1303-6629
10 Akdeniz Tıp dergisi 1300-1779
11 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 1309-5471
12 Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 2149-5254
13 Anadolu Psikiyatri Dergisi 1302-6631
14 Anatomy 1307-8798
15 Androloji Bülteni 2587-2524
16 Anestezi Dergisi 1300-0578
17 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1304-6187
18 Ankara Medical Journal 1303-2283
19 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 0365-8104
20 ANKEM Dergisi 1301-3114
21 Archives of Clinical and Exprimental Medicine 2564-6567
22 Archives of Rheumatology 2148-5046
23 Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 1300-3755
24 Astım Allerji İmmünoloji 1308-9234
25 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1300-9044
26 Bakırköy Tıp Dergisi 1305-9319
27 Balkan Medical Journal 2146-3123
28 Beslenme ve Diyet Dergisi 1300-3089
29 Beyoğlu Eye Journal 2459-1777
30 Bezmiâlem Science 2148-2373
31 Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 2146-9490
32 Bozok Tıp Dergisi 2146-4006
33 Causapedia 2147-2181
34 Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2147-9607
35 Clinical and Experimental Health Science 2459-1459
36 Clinical Dentistry and Research 2146-3964
37 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi 2146-2399
38 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 0250-5150
39 Cumhuriyet Dental Journal 2146-2852
40 Cumhuriyet Tıp Dergisi 1305-0028
41 Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi 1309-6222
42 Damar Cerrahi Dergisi 1301-1839
43 Diagnostic and Interventional Radiology 1305-3612
44 Dicle Tıp Dergisi 1300-2945
45 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2149-0333
46 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1300-6622
47 Düşünen Adam Dergisi 1018-8681
48 Eastern Journal of Medicine 1301-0883
49 Ege Klinikleri Tıp Dergisi 2148-0990
50 Ege Tıp Dergisi 1016-9113
51 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1302-7476
52 Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi 1305-8282
53 Endoskopi 1302-5422
54 ENT Updates 2149-7109
55 Epilepsi 1300-7157
56 Erciyes Medical Journal 2149-2247
57 Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 2147-8945
58 Eurasian Journal of Emergency Medicine 2149-5807
59 Eurasian Journal of Medicine 1308-8734
60 Eurasian Journal of Pulmonology 2148-5402
61 European Journal of Breast Health 2587-0831
62 European Journal of Rheumatology 2147-9720
63 European Journal of Therapeutics 2564-7784
64 Fırat Tıp Dergisi 1300-9818
65 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi 1308-9315
66 Flora / İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 1300-932X
67 Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2147-4923
68 Gazi Medical Journal 2147-2092
69 Genel Tıp Dergisi 2602-3741
70 Glokom Katarakt 1305-9173
71 Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi 1305-5550
72 Gülhane Tıp Dergisi 1302-0471
73 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2146-9954
74 Güncel Pediatri 1304-9054
75 Güncel Retina Dergisi 2548-0693
76 Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 1300-4751
77 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2148-3590
78 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1309-4025
79 Haseki Tıp Bülteni 1302-0072
80 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1300-6363
81 Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 1305-0397
82 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi 2148-273X
83 İstanbul Kuzey Klinikleri 2148-4902
84 İstanbul Tıp Dergisi 1304-8503
85 İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 1305-6433
86 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi 2146-2372
87 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 1305-5151
88 İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 1300-4115
89 İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi 1305-7073
90 JAREM 2146-6505
91 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 1304-5512
92 Journal of Academik Research in Nursing 2149-4983
93 Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology 1308-5727
94 Journal of Emergency Medicine Case Reports 2149-9934
95 Journal of Experimental and Clinical Medicine 1309-4483
96 Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry (yeni adı: European Oral Research 2630-615X)) 2149-2352
97 Journal of Mood Disorders 2146-1473
98 Journal of Neurological Sciences – Turkish 1300-1817
99 Journal of Pediatric Research 2147-9445
100 Journal of the Turkish-German Gynecological Association 1309-0399
101 Journal of Turkish Spinal Surgery 1301-0336
102 Journal of Urological Surgery 2148-9580
103 Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi 1307-4504
104 KBB Forum 1303-3263
105 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2148-9645
106 Klimik Dergisi 1301-143X
107 Klinik Psikiyatri Dergisi 1302-0099
108 Kocaeli Tıp Dergisi 2147-0758
109 Kocatepe Tıp Dergisi 1302-4612
110 Konuralp Tıp Dergisi 1309–3878
111 Koşuyolu Heart Journal 2149-2972
112 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 1300-7475
113 Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2147-4230
114 Marmara Medical Journal (elektronik) 1019-1941
115 Marmara Pharmaceutical Journal 1309-0801
116 Meandros Medical and Dental Journal 2149-9063
117 Medeniyet Medical Journal 2149-2042
118 Medicine Science 2147-0634
119 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1308-0830
120 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 1309-8004
121 Mikrobiyoloji Bülteni 0374-9096
122 MN Kardiyoloji 1300-4778
123 MN Oftalmoloji 1300-4786
124 Molecular Imaging and Radionuclide Therapy 2146-1414
125 Nöropsikiyatri Arşivi 1309-4866
126 Okmeydanı Tıp Dergisi (yeni adı: European Archives of Medical Research 2651-3137) 1302-0382
127 Ortadoğu Tıp Dergisi 1309-3630
128 Osmangazi Tıp Dergisi 1305-4953
129 Pamukkale Tıp Dergisi 1309-9833
130 Pediatric Urology Case Reports 2148-2969
131 Perinatoloji Dergisi 1300-5251
132 Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 1309-3568
133 Respiratory Case Reports 2147-2475
134 Retina-Vitreus 1300-1256
135 Sağlık Bilimleri Dergisi 1018-3655
136 Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions 2148-7588
137 Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi 2149-018X
138 Sağlık ve Toplum 1301-1421
139 Sakarya Tıp Dergisi 2146-409X
140 Selcuk Dental Journal 2148-7529
141 Selçuk Tıp Dergisi 1017-6616
142 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1302-7123
143 Southern Clinics of Istanbul Eurasia 2587-0998
144 Spor Hekimliği Dergisi 1300-0551
145 STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1300-0853
146 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2146-1937
147 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1300-7416
148 The Anatolian Journal of Cardiology 2149-2263
149 The European Research Journal 2149-3189
150 Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi 2149-309X
151 Tüberküloz ve Toraks 0494-1373
152 Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi 1300-1744
153 Türk Biyokimya Dergisi 1303-829X
154 Türk Dermatoloji Dergisi 1307-7635
155 Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 1300-8757
156 Türk Geriatri Dergisi 1304-2947
157 Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1301-5680
158 Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 0377-9777
159 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1016-5169
160 Türk Klinik Biyokimya Dergisi 1304-0790
161 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 0258-2171
162 Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1300-7718
163 Türk Nöroloji Dergisi 1301-062X
164 Türk Nöroşirurji Dergisi 1019-5157
165 Türk Oftalmoloji Dergisi 1300-0659
166 Türk Onkoloji Dergisi 1300-7467
167 Türk Osteoporoz Dergisi 2146-3816
168 Türk Otorinolarengoloji Arşivi 2149-3987
169 Türk Patoloji Dergisi 1018-5615
170 Türk Pediatri Arşivi 1306-0015
171 Türk Psikiyatri Dergisi 1300-2163
172 Türk Radyoloji Seminerleri 2148-1210
173 Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2146-6416
174 Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 1019-214X
175 Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation 2149-0937
176 Turkish Journal of Clinics and Laboratory 2149-8296
177 Turkish Journal of Colorectal Disease 2536-4898
178 Turkish Journal of Endocrinoloji and Metabolism 1301-2193
179 Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 1307-2048
180 Turkish Journal of Gastroenterology 1300-4948
181 Turkish Journal of Hematology 1300-7777
182 Turkish Journal of Immunology 2147-8325
183 Turkish Journal of Medical Sciences 1300-0144
184 Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology 2149-9322
185 Turkish Journal of Orthodontics 2528-9659
186 Turkish Journal of Pediatrics 0041-4301
187 Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 1304-530X
188 Turkish Journal of Plastic Surgery 2528-8644
189 Turkish Journal of Surgery 2564-6850
190 Turkish Journal of Urology 2149-3235
191 Turkish Thoracic Journal 2148-7197
192 Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 1307-4490
193 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1302-0234
194 Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 1304-1096
195 Türkiye Klinikleri Biyoistatistik 2146-8877
196 Türkiye Klinikleri Cardiyovascular Sciences 2146-9032
197 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2146-8966
198 Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi 2146-8893
199 Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2146-9024
200 Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports 2147-9291
201 Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2146-9008
202 Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi 2536-4391
203 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2146-9040
204 Türkiye Parazitoloji Dergisi 2146-3077
205 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1300-414X
206 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 1306-696X
207 Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 1306-133X
208 Üroonkoloji Bülteni 2147-2270
209 Van Tıp Dergisi 1300-2694
210 Viral Hepatit Dergisi 1307-9441
211 Yeni Üroloji Dergisi 1305-2489
212 Zeynep Kamil Tıp Bülteni 1300-7971

NOT: BAZI DERGİLER TR DİZİNDEN ÇIKARILMIŞ OLABİLİR. DOLAYISIYLA AKADEMİSYENLERİN DERGİ SAYFASINDAN YADA TÜBİTAK/ULAKBİM SAYFASINDAN DERGİYİ KONTROL ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.